Tanácsadás

Tanácsadói szolgáltatásunk elsősorban Adótanácsadói és Adójogi megoldásokra fokuszál:

Adóhatóság előtti képviselet: Segítséget nyújtunk Megbízóink részére adóhatósági vizsgálatok/eljárások során. Gyakorlott adótanácsadóink kiváló eredményeket érnek el számos területen az ellenőrzésre való felkészüléstől a jegyzőkönyvre tett észrevételeken át a jogorvoslati eljárásokig. A képviselet a következő szolgáltatásokat foglalhatja magában az Ügyfél igényeitől függően a teljesség igénye nélkül:

Adóügyi átvilágítások: Ellenőrzések során elengedhetetlen, hogy az adózó tiszta képet kapjon a hatályos jogszabályokról, az esetleges adókockázatokról. Ezen kívül, a szervezeti struktúra változása esetén érdemes felülvizsgálni, milyen következményekkel jár az átalakulás adóügyi szempontból a vállalat számára. Továbbá, cég vásárlás / eladás esetén szintén szükséges lehet egy átfogó képet kapni a vállalkozás adóügyi helyzetéről.

Az adójogi tanácsadást: Az adóhatóságnál szerzett munkatapasztalatra is hagyatkozva adójogász kollégáink hatékony és praktikus segítséget nyújtanak ügyfeleinknek mind az adóhatósági eljárásokban, mind az adóperré alakult bírósági jogvitákban. Adóhatósági határozatok bírósági felülvizsgálatakor a keresetlevél elkészítését és a Megbízó képviseletét végezzük a bírósági eljárásban. Adótanácsadó, illetve adójogi szakjogászi képesítéssel és munkatapasztalattal rendelkező kollégáink teljeskörű jogi szolgáltatást nyújtanak a legális az adóeljárással kapcsolatos mindennemű jogérvényesítéssel összefüggésben továbbá adóoptimalizálással, a nemzetközi adótervezéssel (kettős adózás elkerülése, transzferárazás, uniós adójogi szabályozás) . Munkatársaink feltárják a különböző társasági jogi tranzakciókhoz kapcsolódó adójogi kockázatokat, és gyakorlatias javaslatokat tesznek azok minimalizálására, az esetleges adóbírság elkerüléséhez követendő adózói magatartásra.

Állami támogatások: A jelenlegi gazdasági környezetben, beruházási szándék esetén, mind a kis- és közepes vállalkozások, mind pedig a nagyvállalatok számára rendelkezésre állhat valamilyen fajta állami támogatás. Ezek elérésében irodánk komoly segítséget nyújthat. Jól ismerjük az egyedi kormánydöntés alapján, illetve a pályázat alapján adható állami támogatásokat, származzanak akár hazai, akár uniós forrásból.

Ki képviselheti Bennünket az Adóhatóság előtt?

Magánszemélyt: az adóhatóság előtt törvényes képviselője, képviseleti jogosultságát igazoló adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő, könyvelő, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság alkalmazottja, tagja, ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász,  képviselheti.

Társaságot: az ügyvzető vagy munkaviszonyban álló alkalmazott, a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú tag, megbízás alapján eljáró ügyvéd, ügyvédi iroda, jogtanácsos, európai közösségi jogász, továbbá adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő, könyvelő, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság, illetőleg egyéb szervezet alkalmazottja, tagja képviselheti

Néhány esetben azonban KIZÁRÓLAG Adótanácsadó vagy Ügyvéd jogosult a képviseletre:

Adóellenőrzés