Innováció Menedzsment

A vállalkozásunk céljainak, adottságainak és lehetőségeinek megfelelő kutatás-fejlesztési és innovációs stratégiát határoztunk meg és rangsorololtuk a projektlehetőségeket.

Elhivatottságunk fontos mérföldköve a hivatalos kutatás-fejlesztési minősítés vagy szakértői vélemény megszerzése: mely egyben a kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó adókedvezmények kockázatmentes igénybevételének alapvető eszköze. Fejlesztési projektek és projektrészek kutatás-fejlesztési tevékenységgé történő minősítése, a jogszabályi feltételeknek történő megfelelősség biztosítása céljából. Továbbá azért is szükséges, mert az érvényes jogszabályi feltételek szerint csak a hivatalos kutatás-fejlesztési minősítéssel rendelkező projektek, projektrészek, tekinthetők kétséget kizáróan kutatás-fejlesztési tevékenységnek. Ide sorolható a kutatás-fejlesztési adókedvezmények érvényesítése, bizonyos vissza nem térítendő támogatások igénylése. Ez a  minősítés úgy a jövőbeni, mint a már befejezett, múltbeli tevékenységekhez is lényegbeli. 

Az innovációs projekt megvalósításához szükséges pénzügyi források biztosítása érdekében pedig nagy hangsúly fektetünk a  projekt megvalósításához szükséges pénzügyi források  felkutatására, a kutatás-fejlesztési projektünk megvalósításához szükséges, lehetőség szerint kedvezményes pénzügyi források megszerzésére:

A kutatás-fejlesztési és az innovációs projekteknek az átlagosnál nagyobb megvalósítási kockázatuk, és sikeres megvalósítás esetén jobb megtérülésük van. Így külső forrásokkal történő finanszírozásuk ennek megfelelő megközelítést, célra alkalmas pénzügyi forrásokat és/vagy finanszírozási formákat igényel.

Fogalmak: Innováció vagy kutatás-fejlesztés ?

Az innováció és a kutatás-fejlesztés viszonylag gyakran használt fogalmak, naponta találkozunk velük, mégsem egyszerű eligazodni közöttük, ha adott környezetben próbáljuk alkalmazni őket. 

Az innováció illetve a kutatás fejlesztés gazdaság szereplői számára alapvetően elsődleges cél a versenyképesség és az eredményesség.

Mit jelent az innováció a vállalkozásunk esetén?

Az innováció a kínálat új termékekkel vagy szolgáltatásokkal történő bővítéséhez, valamint az iparszerű hasznosításukhoz és a piacra vitelükhöz szükséges intézkedések összessége. Ha egy fejlesztés nem pusztán kapacitásnövelésre, hanem a kínálat bővítéséhez szükséges feltételek megteremtése irányul, akkor már jó eséllyel vállalati innovációnak minősül.

Lehet kutatás-fejlesztés egy vállalkozásunknál? – IGEN

A kutatás-fejlesztés új termék, eszköz, berendezés, gyártási technológia, adott esetben szolgáltatás létrehozására irányuló, módszeres kísérletezést is magában foglaló tevékenység. Végeredménye többnyire olyan prototípus, amelyre alapozva az iparszerű hasznosítás a piacra vitel megindítható. Ismerős helyzet? Minden vállalkozásnál lehet kutatás-fejlesztés.

Hogyan függ össze a kutatás-fejlesztés és az innováció?

innováció = kutatás fejlesztés + iparszerű hasznosítási, piacra viteli feltételek megteremtése
kutatás-fejlesztés = prototípus létrehozása

A prototípus kifejlesztéséhez szükséges költségek (lásd kutatás-fejlesztési projektek)

Miért gondolkodunk innovációs és kutatás-fejlesztési pályázatban?